2011. április 27., szerda

Acheron

Hm, ez se nem rossz, bár Savitart nem egészen ilyennek képzeltem el. Hanem a szöveg... nekem találták ki. :)

2011. április 26., kedd

Julie Garwood: Az őrnagyal 2.

A Korona kémei 2.

fordítás (első kiadás)
eredeti (második kiadás)
„I'm always checking the wheels to make certain they're sound.”
- Minden nap ellenőrzöm a kerekeket. Reggel még teljesen épnek látszott.
- Mindig ellenőrzöm a kerekeket, hogy épek-e.
"Is Lyon the interfering friend Monk mentioned?"
"Lyon isn't interfering."
"Monk said he'd find out what happened to you this black night," Jade replied. "Those were his very words. That certainly sounds interfering to me."
– Ő az, akitől Monk fél.
– Miért félne tőle?
– Ő maga mondta, hogy ez a Lyon úgyis kiszedi belőle, mi történt ma éjjel – felelte Jade.
– Lyon az a kotnyeles barátod, akiről Monk beszélt?
– Lyon nem kotnyeles.
– Monk azt mondta, hogy kicsikarja belőle az igazságot, mielőtt ismét lemegy a nap. Pontosan ezekkel a szavakkal. Nekem ez nagyon úgy hangzik, hogy a barátod szereti beleütni mindenbe az orrát.
They lapsed into silence for several blocks. Caine was on his guard now and Jade wasn't nearly as worried as she pretended to be..
Hosszú percekig némán ballagtak, Caine árgus szemmel figyelt minden árnyat, s minden gyanús zajra megállj parancsolt. Jade mosolygott magában. A férfi szemmel láthatóan halálosan komolyan vette oltalmazó szerepét.
Néhány percig néma csendben rótták az utcákat. Caine éberen figyelt minden apró neszre, és Jade közel sem aggódott annyira, mint mutatta.
"The hell she does," Caine muttered. "Why would you think a mere woman could get me rattled?"
"You just took your britches off in the middle of my foyer, Caine," he replied. "That's why I think you're rattled."
"I need some brandy," Caine countered. He grabbed his pants and started to put them back on again.
Christina strolled past him, smiled at her husband, and then continued on up the stairs. She didn't mention his near naked condition, and neither did he.
Lyon thoroughly enjoyed Caine's embarrassment. He'd never seen his friend in such a state.

– Honnan veszed ezt a képtelenséget? – kiáltotta felháborodottan.
– Csak onnan, hogy meztelenül állsz a házam kellős közepén, és szemmel láthatóan csöppet sem izgat, hogy a feleségem éppen most lépett be a hallba.
Christina elsietett Caine mellett, férjére mosolygott, és tovább folytatta útját a konyha felé.
Lyon a hasát fogta nevettében: soha nem látta még barátját ilyen zavarban.
– Egy fenét! – morogta Caine. – Honnan veszed, hogy egy semmi nőcske képes összezavarni?
– Abból, hogy épp az imént vetted le a nadrágodat a folyosóm közepén – felelte Lyon.
– Muszáj innom egy pohárkával – jelentette ki Caine, és felkapta a földről a nadrágját, hogy ismét felvegye.
Christina sietett el mellette. Az asszony férjére mosolygott, majd folytatta útját a lépcső felé. Nem említette, hogy Caine majdnem meztelen voltát, ahogy a férfi sem. Lyon remekül szórakozott barátja zavarán. Még sohasem látta Caine-t ilyen állapotban.
Jade could feel herself blush with embarrassment.
Jade nagyot nyelt zavarában.
Jade elvörösödött zavarában.
Christina finally picked up the brush and began to give order to Jade's lustrous curls.
Christina ügyes ujjai villámgyorsan dugóhúzó alakú loknikba fésülték Jade rakoncátlan fürtjeit. (vajh melyik rész lehet a dugóhúzó alakú lokni?)
Christina végül felvette a hajkefét, és nekilátott, hogy rendbe szedje Jade rakoncátlan fürtjeit.
Her hair was almost dry and had regained its enchanting curls.
A haja már majdnem teljesen megszáradt, göndör fürtjei csak az érintésére vártak.
A haja majdnem teljesen megszáradt, és bájos fürtökben göndörödött az arca körül.
Caine immediately got out of bed. He put on his pants but didn't bother with the buttons. He now had an excuse to go into her room. She probably needed another blanket, he told himself. The night air had a chill to it. There was also the possibility of a fire, for the light coming from beneath the door indicated she'd fallen asleep with the candles burning.
Felkelt, gyorsan felvette a nadrágját, s elindult a lány szobája felé. Biztosan kitakarózott – gondolta aggódón. Már csak az hiányzik, hogy megfázzon. Atyaisten! És ha valami felgyulladt odabent?
Caine valóban úgy rontott a szobába, mintha az egész ház lángokban állna.
Nyomban kipattant az ágyból. Felvette a nadrágját, de a gombokkal már nem bajlódott. Végre van valami ürügye, hogy bemenjen a lány szobájába! Talán még egy takaróra van szüksége, gondolta. Hideg az éjszaka. De az is lehet, hogy tűz ütött ki nála, mivel az ajtó alól átszűrődő fény arra utalt, hogy a lány égő gyertya mellett merült álomba.
He was fully aroused and aching by the time he walked over to the side of the bed.
Mire az ágyhoz ért, keményen és fájón lüktetett benne a vágy.
Közelebb lopakodott az ágyhoz.
"I was just about to walk into the church when I heard all the commotion.
- Épp a templomba készültem, mikor észrevettem a dulakodást. (heard – ez azért is fontos, mert alig két sorral feljebb jelenti ki a csaj, hogy az is fontos, amit hallott, nemcsak az, amit látott)
- Éppen be akartam menni a templomba, amikor meghallottam a dulakodás hangját.
"And then you set out for London again?" Caine asked. He was absentmindedly rubbing the back of her neck.
- Azután újra elindultál London felé – mondta Caine. Fáradtan dörzsölte meg a tarkóját.
- Aztán újra elindultál London felé? – kérdezte Caine, és közben szórakozottan masszírozni kezdte a lány tarkóját.
Jade felt as though she'd just been given a reprieve. Her stomach was in a quiver of knots. She felt as though she'd just had to relive the terror.
She didn't waste any time at all leaving the room.
Jade úgy érezte magát, mint a kivégzés előtt álló elítélt, ha kegyelmet kap. Széles mosollyal az arcán viharzott ki a szalonból. (megnéztem volna azt a széles mosolyt, amikor épp most idézte fel a vele történt borzalmakat)
Jade úgy érezte magát, mint a kivégzés előtt álló elítélt, amikor váratlanul kegyelmet kap. Gyomra egy merő görcs volt, ahogy újra át kellett élnie a borzalmakat. Nem vesztegette az időt. Felpattant és kiviharzott a szobából.
Caine tried to lift it, then shook his head.
Caine megpróbálta felemelni, Nem sikerült. A második próbálkozás után nagyot sóhajtott, aztán megrázta a fejét.
Caine megpróbálta felemelni, aztán megcsóválta a fejét.
Caine shook his head. The little innocent was actually trying to placate him.
Caine megrázta a fejét. Ó, a kis ártatlan, most megijedt! – gondolta.
Caine a fejét csóválta. A kis ártatlan most meg akarja békíteni.

A nagy kedvenc


Rejtő (Reich) Jenő
(Budapest, Erzsébetváros, 1905. márc. 29. - Ukrajna, Jevdokovo, 1943. jan. 1.)
45 regény írója, (légiós, humoros-bűnügyi, western történetek, színművek) olvasottságuk Jókai regényeivel vetekszik. Híres figurái: Buzgó Mócsing, Piszkos Fred, Senki Alfonz, Wagner úr, Gorcsev Iván, Vanek úr) Íme egy néhány gyöngyszem írásaiból.
Ø     A dolgok csak azért javulnak, hogy el tudjanak romlani.
Ø    Mosolyogj! A holnap rosszabb lesz a mánál.
Ø     A férfi addig él, míg kíván. A nő, amíg kívánják.
Ø    A házasság megdermedt szerelem.
Ø     Az ördög nem alszik. Legalábbis nem mindenkivel.
Ø    Nem én vagyok részeg, te vagy túl józan.
Ø     Alkoholistának nevezünk bárkit, aki többet iszik az orvosánál.
Ø    Eddig beképzelt voltam, de most már tökéletes vagyok!
Ø     Soha ne vitatkozz  hülyével. - a többiek esetleg összetévesztenek vele.
Ø    Seggfej az, akire dühös vagy, de nincs módodban bántani.
Ø     Az ember legyen becsületes, ha nincs más megoldás.
Ø    Nem az a fontos, hogy mit akarsz mondani, hanem, hogy mit értenek!
Ø     Igazat minden ostoba mondhat, de a jó hazugsághoz bizonyos intelligencia kell.
Ø    Az igazság forgandó.
Ø     Az erény magában hordozza büntetését.
Ø    A szépség és az ész szorzata állandó.
Ø     A kísértéstől egyféleképpen szabadulhatunk meg: ha megadjuk magunkat.
Ø    Olyan ideges volt, hogy nem figyelt oda és állandóan tisztességesen játszott.
Ø     Mindenki onnan jön, ahonnan akar, vagy ahonnan szabadon engedik.
Ø    Aki itt erős akar lenni, az olyan, mint a vas. Addig ütik, amíg meleg.
Ø     Ez az áthúzott "P" a jelzőtáblán azt jelenti, hogy itt tilos megállni! - De uraim, én csak vezetni tudok, a képrejtvényekhez nem értek!
Ø    Tévedni emberi dolog, de kínos.
Ø     A barátság sokszor éppen az ellentétekből szövődik.
Ø    Nem olyan tehetséges a világ, hogy néhány okos ember ne tudná becsapni.
Ø     A kíváncsi turista olyan, mint a szerelmes férj. Mindent elhisz és semmit sem lát.
Ø    Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan.
Ø     Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő.
Ø    És most az dobja rám az első követ, aki nem fél attól, hogy szájon vágom.
Ø     A barátság sokszor éppen az ellentétekből szövődik.
Ø    A szerelem sötét verem. Különösen, ha letakarják és ráülnek.
Ø     Az igazságot nem lehet hinni... Azt tudni kell, vagy hagyni. De ez a világ a dilettánsoké.
Ø     Az a harcoló fél van előnyben, aki magához ragadja a kezdeményezést.
Ø    Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme!
Ø     Tapasztalt egyének babonája, hogy a hivatalokban való császkálás ritkán vezet jóra.
Ø    A  piramidonokban  eltemetkezve hogy fekszenek a múmiásan dobozolva a valódi egyiptomiak.
Ø     Az én koromban ön sem lehetett öregebb nálam.
Ø    A közügy mindenkinek kedvenc magánügye.
Ø     Vád, védelem és ítélet, együttvéve sem fejezhetik ki az igazságot,melynek az értékét nem a büntetés határozza meg. A Jog tömören: maga az ember.
Ø    Ne légy hiú és beképzelt, hogy különb és okosabb légy, mint embertársaid.
Ø     Sötét korok és hűtlen asszonyok titkait még eddig senkinek sem sikerült pontosan tisztázni.
Ø    Egy úr, ha börtönviselt, akkor is úr marad, mert a börtön nem mossa le a nemeslelkűséget.
Ø     Nagy emberek baklövéseit olykor különb elismerés jutalmazza, mint a kicsinyek zsenialitását.
Ø    Az öngyilkosság legjobb ellenszere az idő.  No és a szerelem...
Ø     A bajt Európában is jól ismerik váratlan bonyodalmakkal kapcsolatban. A neve mindenhol más,a neme mindenhol nő.
Ø    Mindenütt jó, de legjobb sehol!
Ø     A bolond ember eléggé logikus, csak az épelméjűek bírálata felületes.
Ø    Még egy csavargónak is lehet mamája épp úgy, mint a jobb embereknek.
Ø     Maga olyan nagy állat, hogy vadászni kellene.
Ø    Embernek lenni nagy betegség. És gyógyíthatatlan is.
(Köszönettel Szakács Feri kollégámnak)

2011. április 25., hétfő

Acheron

Esküszöm, ez már függőség... :D
Félreértés ne essék, ez itten nem Travis Fimmel, bár tény, hogy a testet ő kölcsönzi.
Ő itten Acheron.
Amikor először megláttam ezt a képet, egyszerűen leültem elé, és néztem. Ő volt a bennem élő Acheron. Talán nem a külső, bár az is nagyon közel áll, de az érzés. Ugyanazt váltja ki belőlem a kép, mint amikor Kenyon remek sorozatát olvasva valamelyik, bármelyik jelenetben felbukkan Acheron vagy a neve.
Nem Fimmel, Acheron!
Amikor megtudtam a testdonor nevét, béírtam a gugliba, és megtekintettem mind a 44 oldalnyi képet. Máris sűrű elnézéseket kérek a Fimmel rajongóktól, de ezen a képen kívül legfeljebb, ha még egy akadt, amin egy kicsit is kinéz (ld. alább). A legtöbb képe nevetséges, nyálas vagy lányos... kiábrándító. Igaz, ezen a képen sem az a klasszikus felfújt macsó, de mégis... valahogy nagyon el vagyon találva.
 
(Travis Fimmel as Lucas Stanton)

Húsvét

2011. április 24., vasárnap

Paleo nyusziPaleo Nyuszitorta – Húsvétra
Hozzávalók:
 • 10 púpozott evőkanál mandulaliszt
 • 10 púpozott evőkanál szezámpehely
 • 5 dkg jászvaj (ghee)
 • 3 db tojás a tésztába
 • Késhegynyi szódabikarbóna
 • Ízlés szerint só
 • 20-25 dkg sonka
 • 2 db főtt tojás
 • 5 dkg reszelt sajt (trappista, cheddar, parmezán stb.)
Elkészítés:
 • A tészta hozzávalóit keverd össze: – a mandulalisztet, a szezámpelyhet, a jászvajat, a szódabikarbónát, a nyers tojásokat és a sót
 • Darálj meg kb. 25 dkg főtt sonkát, és főzz meg 2 db tojást
 • Bélelj ki sütőpapírral egy nagy tortaformát (amit a képen látsz, az egy 28 cm-es átmérőjű forma) vagy bármilyen más sütőedényt
 • A tésztát egyengesd el a sütőpapíron, majd halmozd rá több kisebb kupacban a sonkát; vágd fel a kemény tojásokat, és azokat is helyezd a tésztára
 • Kb. 5 dkg sajtot reszelj rá az így elkészített alapra
 • Előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt elkészül a Paleo Nyuszitorta
Forrás: PaleoVital 
Paleonyuszi, az egészséges táplálkozás híve :)

HúsvétÉs fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.


Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve -
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die. 

Pilinszky János: HARMADNAPON


Húsvéti népszokások

A húsvét ünnepe szorosan kapcsolódik a tavasz kezdetéhez, és a termékenységgel összefonódó népszokásokhoz. E népszokások jelentős része nem épül be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fenn. A húsvétot megelőző farsangi időszak mulatságai a tél legyőzését, a tavasz megérkeztét ünneplik. Európa-szerte elterjedt szokás a telet jelképező szalmabábu elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása. A böjt alatt régen főleg kenyeret, száraz növényi étkeket ettek. A hosszú böjti időszakot kisebb ünnepek tagolják. A magyar néphagyományban a közbeeső vasárnapoknak nevük volt: a másodiké gulyásvasárnap, az ötödiké feketevasárnap, a hatodiké virágvasárnap.
Ez az utolsó vasárnap már a húsvéti ünnepsorozat része. A barkaszentelés a keresztény és a "pogány" szokások ötvözetét mutatja. A virágvasárnapot megelőző szombaton a gyerekek barkát szednek. A barkát virágvasárnap a templomban megszentelik. A szentelt barkának bajelhárító szerepe van.
A nagyhét napjainak szokásai a Bibliában leírtakat követik. Nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön a Rómába ment harangokat a fiúk kereplőkkel helyettesítik. Az étrendbe e napon valamilyen zöldet, parajt, salátát iktatnak. A böjt régen hamvazószerdán kezdődött, mely onnan kapta nevét, hogy ekkor a templomban megszentelik az előző évi barka hamuját, megkenik vele a hívők homlokát, elhárítva a bajokat. Nagyböjt alatt sok helyen egy nap csak egyszer ettek, olajjal vagy vajjal főztek, zsírt, húst nem ettek, csak száraz növényi ételeket. Ma már nem ilyen szigorúak az egyház böjti előírásai, nem követelik meg a negyvennapos koplalást, a tilalom csak az utolsó hétre, nagypéntekre vonatkozik.
Az utolsó hét, nagyhét virágvasárnappal kezdődik, melynek napjai Jézus jeruzsálemi eseményeihez kapcsolódnak. E napon a bevonulás napján az emberek pálmaágakkal, hidegebb éghajlatú vidékeken barkás ágakkal mennek a templomba. Nagycsütörtökön az utolsó vacsora és a tanítványok lábának megmosása (a vendégszeretet jelképe) emlékére szokás volt, hogy Rómában a pápa 12 szerzetes lábát megmosta. (Királyok, nemesek is így cselekedtek sok országban e napon.) Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak, a hagyomány szerint Rómába mennek. A harangok útjának célja, hogy lássák a pápát; de van, ahol azt tartották, hogy a tojások gyűjtése is, melyeket azután leszórnak a gyerekeknek, amikor visszatérnek.
Nagypéntek, Jézus kereszthalálának napja - gyászünnep.
Az emberek a helységek szélén lévő kálváriadombokra vonulnak, s megállnak az egyes stációkat jelölő kápolnáknál, mintegy eljátszva Jézus keresztvitelének útját.
A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok hallgatnak. Nagyszombat a feltámadás jegyében zajlik. Az esti körmenetek, a templomokban az új tűz gyújtása, mely Jézus és egyben a remény jelképe, azt adja hírül, hogy Jézus feltámadt, a megváltás közel van. Este "visszajönnek" a harangok is Rómából. Nagypénteken a víz mágikus ereje lép előtérbe. Ismert mondóka: "Nagypénteken mossa a holló a fiát, ez a világ kígyót, békát rám kiált." A rituális mosakodás jelenik meg a hajnali mosakodásban, melyet csak fiatal lányok végeztek, s mely bajelűző szereppel bírt. Friss folyóvíz kellett hozzá, s a következő mondóka: "Az én vizem folyjon el, az én szeplőm múljon el!" E naphoz jellegzetes ételek tartoztak - korpából készült savanyú leves, esetleg tojás. Van olyan vidék, ahol e napon kenyeret sütnek, melyet vagy megőriznek a következő nagypénzekig, vagy odaadják az első koldusnak. Sok helyen igen elterjedt a forró húsvéti kalács, melyet főleg az utcai árusoktól veszik. A nagypénteken sötét, dísztelen templomokat nagyszombat reggelére virágokkal, zöld ágakkal díszítik fel. Ez a nap a másik őselem, a tűz ünnepe. Este a templomban az új tüzet ünneplik, melyet csiholással élesztenek, s a Krisztust jelképező húsvéti gyertyát ezzel gyújtják meg. Sok helyen szokás ilyenkor új ruhát felvenni, vagy legalább kalapot, kesztyűt.
A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok országban szokás e napon a napfelkeltét egy magas hegy tetején várni. Ehhez több hiedelem kapcsolódik - egyik szerint a felkelő nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka, a másik szerint aki jól figyel, megláthatja benne a Krisztust jelképező bárányt a zászlóval.
A húsvéti tojás ajándékozása sok országban e napon történik, nálunk a hétfői locsoláshoz tartozik.
A hagyományos sonkát már szombat este, a böjt lezárásával megkezdik. Vasárnap a sonka mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap ünnepi étele a bárány.
Húsvét másnapján Magyarország egyes vidékein e napot vízbevető hétfőnek is hívják, mert e nap a locsolás napja. A lányokat régen kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel leöntötték, vagy a patakhoz vitték, s megfürdették. A locsolás, az ősi termékenységvarázsló és megtisztuló rítusban gyökerezik. A víz tisztító ereje a kereszténységnél a kereszteléshez kapcsolódik. A mondai magyarázat szerint Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadást felfedező, ujjongó asszonyokat, így akarták elhallgattatni őket.
A locsolás ma is elterjedt szokás, igaz némiképp szelídebb formában, hiszen gyakran csak kölnivízzel locsolnak a fiúk, férfiak. A húsvéti népszokások sorát egy fehérvasárnapi szokás zárja. A lányok komatálat készítenek, elküldik egymásnak. A kosárba, tálra húsvéti tojás, kalács, ital kerül. Ezzel a lányok örök barátságot kötnek, s ettől kezdve komának szólítják és magázzák egymást egész életükben.
Barta László

Húsvét


Húsvét
Húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés.
A keresztény vallásban a húsvétot Jézus Krisztus feltámadásának emlékére tartják.
Nagyböjt idején senki sem ehet húst, csak vizet, kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt.
Amikor a nagyböjt letelik, húsvét vasárnapján a reggeli misén megszentelik az ételt - manapság a báránysült helyett már a sonkát, a kalácsot és a tojást -, s ezután már sor kerülhet az étkezésre, a húsvétra.
A húsvét előtti böjtöt az idővel kialakuló világvallások is átvették, és nemcsak a keresztények, hanem a negyvennapos ramadánnal a muzulmánok is. A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Gyakorta használják az Easter elnevezést, mely a német Oster szóval együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt. Lehet, hogy neve az East, a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. A húsvét angol neve: passover, átrepülést jelent.
A magyar húsvét (=a hús vétele) szó gazdag tartalma magában foglalja a hús fogyasztásához való visszatérést a 40 napos böjt után; ugyanakkor utal a föltámadásra, mellyel az Úr Krisztus a megtestesülés beteljesedéseként ismét fölvette a testet (húst), immár a megdicsőült emberi testét; végül utal a húsvéti, kiemelt jelentőségű szentáldozásra is („vegyétek... ez az én testem”).
A legrégebbi szimbólum a tojás, az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jelképe. Sokáig csak pirosra, az élet színére festették. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojás jelképe megtalálható az ókori egyiptomiaknál, a perzsáknál, a kínaiaknál, de az ószláv és az ógermán népek is tojást ajándékoztak egymásnak. Ezt átvette a kereszténység is. A tojásfestés népszokásként elsősorban kelet-Európában maradt fenn.
Magyarországon a festett, díszített tojás ajándékozása elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik.
Az ünnep termékenységgel kapcsolatos vonatkozásában lehet magyarázat a nyúl, szaporasága miatt a megtermékenyítést is szimbolizálja. A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered. Nyúl és tojás ősi kapcsolatát abban látják a kutatók, mely a germán hagyományok alvilági istennőjének legendájában jelenik meg: eszerint a nyúl eredetileg madár volt, s az istennő haragjában négylábú állattá változtatta. E különös tulajdonságú állat hozzánk, német közvetítéssel került, de kialakulását homály fedi. Az is lehet, hogy tévedésről van szó, mert régen egyes német területeken húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot ajándékozni tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, röviden Hasel. A félreértés abból eredhet, hogy németül a nyúl neve Hase.


2011. április 21., csütörtök

Paleo

Elgondolkodtató...
T.Z. 11 éves fiú. Súlya 10 évesen 59 kg ( 97% os percentil felett) volt. Otthonában illetve iskolában gyakran hiperaktivitásra panaszkodtak szülei és tanárai. Tanulmányi eredménye ennek következtében hullámzó volt. Paleolit diétát 10 hónapja tartja. Hiperaktivitása teljesen megszűnt, jelenleg 49 kg. Tanulmányi eredménye jelentősen javult, teljesítménye kiegyensúlyozott lett. Tanárai szerint magatartása fokozatosan stabilizálódott. (Egy családorvos feljegyzéseiből - forrás: Szendi Gábor oldala)
Lehet, hogy itt a megoldás a hiperaktív gyerekek problémájára?

2011. április 2., szombat

Julie Garwood: Az őrnagyal

A Korona kémei 2.
Talán nem humorosak, de mindenképp elgondolkodtatók...

fordítás (első kiadás)
eredeti (második kiadás)
The bishop was hard put to condemn the pirate. He knew better than to saint him, though, for to do so would incur the wrath of some of the most influential members of society, and therefore settled on calling Pagan rogue instead.
Nem is csoda, hogy az érsek, aki legszívesebben szentté avatta volna a kalózt, kis híján sírva fakadt, amikor ki kellett átkoznia.
Nem is volt könnyű dolga a püspöknek, amikor nyilvánosan el kellett ítélnie a kalózt. Legszívesebben szentté avatta volna, de a józan megfontolás győzedelmeskedett. Tudta, ha megteszi, a társaság befolyásos személyiségeinek haragját vonja a fejére, ezért úgy döntött, inkább Pogány neheztelését kockáztatja.
Immediately, he'd had to cut a few men with his sharp knife to secure his place in their group. Caine was dressed like a gentleman, yes, but he fought without honor or dignity. The men loved him. In bare minutes, he'd earned their respect and their fear. His Herculean size and strength gained him immediate loyalty, too.
Mindazonáltal Caine kénytelen volt végezni néhány hitetlenkedővel. Becstelen, minden méltóságot nélkülöző harcával a kétség utolsó nyomait is kiirtotta a kocsma vendégeinek szívéből. Így vívta ki néhány emberélet árán tiszteletüket és félelmüket.
Első dolga az volt, hogy éles kése segítségével kiharcolja az őt megillető helyet a társaságban. S bár Caine úgy öltözött, mint egy úriember, harcmodora becstelen volt, és minden méltóságot nélkülözött. Az emberek imádták. Csak pillanatokba telt, hogy kivívja tiszteletüket és félelmüket. Herkulesi termetével és erejével a hűségüket is elnyerte.
It was almost three o'clock in the morning, an hour past time to shut down the tavern for the evening.
Hajnali három körül járt az idő: egy óra még, s bezárhatja a fogadót.
Hajnali három felé járt. Egy órája is elmúlt már a záróra ideje.
His angel was obviously frightened. Her hands were shaking. She clutched a small white bag to her    bodice and he noticed several faded scars on her fingers.
He didn't know what to make of her. Caine didn't want her to be afraid of him, though. That admission made his frown intensify
Remegő kezében egy kis erszényt szorongatott. Caine összevonta a szemöldökét. Kezdte magát kényelmetlenül érezni. Az angyal nyilvánvalóan félt tőle.
Az angyal szemmel láthatóan rettegett valamitől. Reszkető kézzel szorította magához kis, fehér erszényét, és Caine néhány halvány heget vett észre az ujjain.
Caine-nek fogalma sem volt, mit kezdjen a lánnyal. Semmiképp nem akarta azonban megijeszteni. Amikor erre rádöbbent, bosszúsan ráncolni kezdte a homlokát
Caine was content to wait until she'd regained a bit of control. He couldn't possibly reason with her now.
Caine hajlandó volt várni, míg a lány összeszedi magát. Nem akart vitatkozni vele.
Caine hajlandó volt várni, amíg a lány összeszedi magát. Most úgysem tudna értelmesen beszélni vele.
His hold wouldn't allow her any freedom as his arm was anchored around her shoulders.
Hátracsavarta a kezét, s magához szorította a szökevényt.
Vállát szorosan átkarolva magához ölelte a szökevényt, hogy az moccanni sem tudott.
She sounded too damned eager to him. Caine knew what she was thinking. His angel was as easy to read as a Latin text.
Olyan halálvágy csengett a lány hangjában, hogy Monknak belesajdult a szíve. Caine jól tudta, mi jár a fejében.
A lány hangja túl mohón csengett. Caine jól tudta, mire jár a fejében. Úgy olvasott a lány gondolataiban, mint a nyitott könyvben.
"Don't touch it," she demanded when he tried to prod the edges of the bump. "It still stings."
- Hozzá ne érj! – kiáltotta a lány, s fájdalmasan megtapogatta a púpot.
- Hozzá ne érjen! – kiáltott rá a lány, amikor Caine megpróbálta megtapogatni a púpot. – Még mindig fáj.
"I do believe I'm beginning to hate you," she muttered. "Well, you're bloody safe with me, too, Caine. I would never let you touch me, either."
- Azt hiszem, tényleg gyűlöllek – motyogta Jade. – Nos, te is biztonságban érezheted magad. Hamarabb lennék a legutolsó, kosztól bűzlő matrózé, mint a tied. (hümm, vajh melyik jelentheti  a kosztól bűzlő matrózt?)
- Azt hiszem, lassan tényleg meggyűlölöm – morogta Jade. – Nos, ön is átkozottul biztonságban lehet mellettem, Caine. Sohasem hagynám, hogy akár egy ujjal is hozzám érjen.
The tears had been a nice touch.
Milyen kellemes érintése van a könnyeknek.
A sírás ügyes húzás / jó ötlet volt.
Her adopted uncle would have a good laugh too.
S a lány arra gondolt, fogadott nagybátyja mindig is meglátta a dolgok lényegét.
Fogadott bácsikája jót nevetett volna. (ha látta volna könnyeit).
The lash had hurt like fire, but she hadn't let out a single whimper. McKindry only got in one good lash before Harry tossed him over the side. Her uncle had been in such a spitting rage, he'd jumped overboard to finish the bloke. McKindry was a much stronger swimmer, however, and was last seen backstroking his way to France.
Bár az ütések úgy égettek, mint a pokol tüze, Jade egy árva hangot nem engedett ki a torkán. Harry bácsi mikor meglátta, mi történt, pokoli haragra gerjedt, s bár a gazember sokkal erősebb volt, mint ő, a hajó fedélzetéről egyetlen ütéssel a tengerbe taszította.
Az ütés pokolian fájt, de ő meg sem nyikkant. McKindry csak egyetlen egyszer üthetett, mert Harry bácsi észrevette, mi történik, és lelökte a fickót a fedélzetről. Bácsikája annyira dühös volt, hogy a gazember után ugrott a tengerbe. Ki akarta nyírni. McKindry azonban sokkal jobb úszó volt. Amikor utoljára látták a francia partok felé tempózott.
It was a point of pride with Jade that she could undo any lock ever fashioned. She'd succeeded in getting Caine's file on her third attempt.
Jade számára hatalmas kihívást jelentett a feladat, de harmadik próbálkozását végül siker koronázta.
Jade büszke volt rá, hogy bármilyen zárat képes feltörni, s ezúttal sem vallott kudarcot: harmadik próbálkozásra sikerült hozzáférnie Caine anyagához.
. He was Colin's brother, after all, and she was very fond of Colin, since the moment she'd fished him out of the ocean and he told her to save her own brother first.
Végül is Colin bátyja volt, Coliné, akiért szenvedélyesen rajongott, azóta a pillanat óta, hogy kihalászta a tengerből. A félholt fiú legelső szava a bátyja neve volt. Kétségbeesetten könyörgött Jade-nek, hogy őt mentse meg.
Végül is Colin bátyja volt, Colint pedig nagyon is szerette azóta a pillanat óta, hogy kihalászta a tengerből, és a fiú első szava az volt hozzá, hogy előbb a saját bátyját mentse.